logo

Mnohoročná nepretržitá činnosť v stavebníctve, tak na úseku projektovania stavieb, ich prípravy a realizácie, ako aj ukončovania a kolaudácie stavieb, nám umožnila pôsobiť už od roku 1995 samostatne na trhu stavebných prác, skôr pod názvom MODUL – inžiniersko-projekčná kancelária a od roku 2009 ako MODUL A.M., s.r.o. pri navýšení pôvodného rozsahu ponúkaných prác.

Ponúkané služby:

certifikat certifikat certifikat certifikat certifikat
Energetická certifikácia
Stavebný dozor
Pozemné stavby
Požiarna ochrana
Banské stavby


Copyright © MODUL A.M., s.r.o.