clock
Pon - Pia | 9:00 - 17:00

O nás

Optimálnym riešením protipožiarnej bezpečnosti sa dajú ušetriť nemalé peniaze pri realizácii akejkoľvek stavby a predmetom našej činnosti sú len optimálne Riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii akejkoľvek stavby. V tejto oblasti pracujeme viac ako 20 rokov a radi Vám ponúkneme naše kvalitné služby.

S rovnakým nasadením Vám pomôžeme, ak budete potrebovať Projektové energetické hodnotenie stavby k stavebnému povoleniu, či Energetický certifikát akejkoľvek stavby, ktorú ste postavili a chceli by ste ju skolaudovať.

Mnohoročná nepretržitá činnosť v stavebníctve, tak na úseku projektovania stavieb, ich prípravy a realizácie, ako aj ukončovania a kolaudácie stavieb, nám umožnila pôsobiť už od roku 1995 samostatne na trhu stavebných prác, preto Vám môžeme ponúknuť aj činnosť stavebného dozoru akejkoľvek pozemnej stavby, či pri realizácii inžinierskej potrubnej, energetickej alebo líniovej stavby. Ponúkame Vám kvalitnú činnosť aj pri príprave a kolaudácii akejkoľvek pozemnej stavby.

Vďaka systematickému vzdelávaniu pracujeme vždy s najnovšími poznatkami tak z pohľadu materiálového prevedenia a technického vybavenia stavby, ako aj podľa najnovších požiadaviek platnej legislatívy, tak v oblasti protipožiarnej bezpečnosti ako aj tepelno-technických požiadaviek výstavby.

about-img

Legislatívne predpisy